خرید ارزهای رمزپایه

قیمت‌های ذکر شده تنها در لحظه معتبر است و با گذشت زمان تغییر می‌کنند.
Bitcoin

1 BTC = ۵۴،۲۵۴،۶۲۵ تومان خرید بیت‌کوین


Ethereum

1 ETH = ۴،۵۸۲،۰۰۰ تومان خرید ایترییوم


Ripple

1 XRP = ۴،۳۸۲ تومان خرید ریپل


Tether 1

1 USDT = ۶،۴۳۷ تومان خرید تتر

$8680.74

بیت‌کوین

$733.12

ایترییوم

$0.7012

ریپل

$1.03

تتر